„Przemilczane” Joanna Ostrowska

„Przemilczane” Joanna Ostrowska

Lektura trudna. Autorka wykonała wyjątowo żmudną pracę, poszukując historii ofiar dosłownie między wierszami list transportowych, numerów legitymacyjnych, notatek, zeznań w sprawach pobocznych. Z tych ledwie namacalnych śladów, uwiła możliwie jak najdokładniej opowieści, których nie znajdziemy w podręcznikach historii. Przymusowym pracownicom seksualnym w okresie kataklizmu wojennego ze względu na wstydliwy temat, nie przyznawano prawa do tytułu „ofiar”. Temat był skrzętnie pomijany, bo nie pasujący do powojennego obrazu, idealnego bohatera, ofiary okupacji w Polsce i częściwo również we Wschodnich Niemczech. Stygmatyzacja społeczna doprowadziła do niemal całkowitego wyparcia tych doświadczeń, również ze świadomości samych ofiar. Dlatego wiedzy na temat tych dramatycznych wydarzeń, trzeba szukać w dokumentach księgowych, ewidencyjnych. Bezpośrednich relacji jest zaledwie kilka.

Dla uzupełnienia obrazu, jaki mamy na temat największego w historii konfliktu światowego, warto przedrzeć się  przez te niezliczone daty, spisy, cytaty osób, które „dotknęły” zagadnienia zorganizowanego systemu przymusowej pracy seksualnej wśród obywateli terenów okupowanych przez hitlerowskie Niemcy. Odczłowieczenie, dominacja, zaniżanie wartości życia, skrajny sadyzm, szantaż emocjonalny, rasizm. Wszystkie te elementy, dotyczyły również tej sfery najbardziej dla ofiar intymnej, o której w większości były zmuszone milczeć do końca życia.

Książka adresowana jest do czytelników unikających patosu i ceniących rzetelny research konkretnych dokumentów źródłowych. Taka forma, zdecydowanie ułatwia poznanie całego materiału.

Książkę odbieram jako hołd złożony wszystkim tym, najczęściej bezimiennym kobietom, o cierpieniu których historia wstydzi się mówić.

0 0 votes
Article Rating