Epifania

Epifania – słowo pochodzenia greckiego, oznacza niezwykłe doznanie, olśnienie, z religijnego punktu widzenia  – objawienie. Mogło się ono dokonywać w postaci wizji lub słów Boga. Epifanie dotyczyły planów bożych. Objaśniania tego, co już się wydarzyło lub dopiero nastąpi.

0 0 votes
Article Rating