Dystopia

Dystopia – utwór, na przykład literacki, o charakterze fantastycznonaukowym, który prezentuje pesymistyczny obraz rzeczywistości.

0 0 votes
Article Rating